Kungsbacka

 

Intresseanmälan  att tjänstgöra som röstmottagare vid Riksdags- kommun och landstingsvalet 2022

 

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Kungsbacka kommun kan du göra en intresseanmälan här nedan för arbete vid valet till riksdag- kommun och landstinget 2022. 

Vänligen observera att du måste ha fyllt 18 år senast valdagen på valdagen för att tjänstgöra som röstmottagare.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du: 

  • Har fyllt 18 år senast valdagen 2022
  • Talar, läser och skriver god svenska
  • Kan räkna (röstsedlar)
  • Är stresstålig
  • Är serviceinriktad och noggrann 
  • Inte står på lista i Kungsbacka, dvs. inte kandiderar för ett parti i Kungsbacka kommun

 

Dina personuppgifter 

Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen. 

Vid registrering av intresseanmälan lämnas samtycke till behandling av den sökandes personuppgifter. Behovet av att valnämnden kan behandla personuppgifter över personer som gjort en intresseanmälan är avgörande för att kunna utföra valadministrativa arbetsuppgifter vid planering och genomförande av val. Som registrerad har du efter ansökan rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Den ska skickas till: valnamnden@kungsbacka.se

 Personuppgifter för röstmottagare bevaras hos valnämnden av historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål i enlighet med tryckfrihetsförordningen och arkivlagen. Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt uppdrag och för utbetalning av arvoden.

Möjlighet finns att lämna in klagomål till Datainspektionen ifall den registrerade anser att dennes personuppgifter har hanterats felaktigt.