Kungsbacka

Jobba som röstmottagare i Kungsbacka kommun 

Alla platser är för närvarande tillsatta! Vi kommer dock hålla intresseanmälan öppen fram till valet. Du kan därför skicka in en intresseanmälan om du är intresserad, vi hör av oss om det skulle uppstå vakanser.

Vill du vara en del av vår viktigaste demokratiska process? Som röstmottagare är du med och gör det möjligt för väljare i Kungsbacka kommun att utöva sin demokratiska rättighet – att kunna rösta i valet 2022.

Vi söker röstmottagare till förtidsröstningen perioden 24 augusti – 11 september samt under valdagen den 11 september 2022.

Du anmäler ditt intresse via fliken Intresseanmälan när den publiceras. Du kan anmäla dig att vara röstmottagare både till valdagen och till förtidsröstningen.

 

Uppdraget som röstmottagare

Det finns 46 valdistrikt i Kungsbacka kommun. I varje valdistrikt finns en vallokal där det jobbar cirka 7 röstmottagare, beroende på hur många väljare som finns i valdistriktet. Dessa har olika roller i vallokalen:

 • en är förordnad som ordförande,
 • en som vice ordförande,
 • resterande är förordnade som röstmottagare. 

De skolor som har flera distrikt/vallokaler har en informatör som hjälper väljarna till rätt vallokal. Informatören är kopplad till en vallokal och går in där och räknar röster när vallokalen stängt. Informatören får samma utbildning som övriga röstmottagare.

Ordförande och vice ordförande leder arbetet i vallokalen. Det är myndighetsutövning att jobba som röstmottagare och det är röstmottagarna som svarar för ordning i och intill vallokalen.

Det är ett viktigt och spännande uppdrag att arbeta i en vallokal. På valdagen tjänstgör du från cirka klockan 07.00 tills dess att alla röster är räknade, vilket kan bli sent på kvällen och inpå natten.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

 • Hålla god ordning i vallokalen
 • Ta emot röster och pricka av i röstlängden
 • Granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning klockan 20.00
 • Se till att lokalen återställes

Tjänstgöring som röstmottagare under förtidsröstningen

Under förtidsröstningen tjänstgör det alltid minst två röstmottagare i varje förtidsröstningslokal. I vissa lokaler är det fler. Antalet röstmottagare beror på röstmottagningens öppettider och plats.

Under förtidsröstningen tjänstgör du från 30 minuter innan röstmottagningen öppnar. Du ställer då iordning i lokalen. Efter röstmottagningen är avslutad ska du återställa lokalen och förtidsrösterna överlämnas därefter av två personer till valkansliet.

 

Att vara reserv

Som reserv kan du få erbjudande att medverka i vallokalen allt ifrån några dagar före valdagen till på valdagen. Du tjänstgör då i stället för person som av någon anledning fått förhinder att medverka. Om du som reserv får en placering får du ordinarie arvode. Du behöver vara tillgänglig per telefon hela valdagen och kunna inställa dig med kort varsel.

 

Du som röstmottagare

Som röstmottagare är ditt uppdrag att bidra till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt. Du behöver du vara noggrann och ha gott tålamod, men också vara serviceinriktad samt stresstålig och samarbetsvillig.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:

 • Har fyllt 18 år senast valdagen
 • Talar, läser och skriver god svenska 
 • Kan räkna (valsedlar) 
 • Inte står på lista i Kungsbacka, det vill säga att du inte kandiderar i valet för ett parti i Kungsbacka kommun

 

Ersättning och utbildning

Du får ersättning för ditt arbete som röstmottagare. Precis som en vanlig lön är ersättningen skattepliktig.

Innan du kan tjänstgöra som röstmottagare behöver du gå en obligatorisk utbildning. Även du som arbetat som röstmottagare innan behöver gå utbildningen. Du får ingen extra ersättning för utbildningstillfället.

Din ersättning betalas endast ut när du fullgjort hela din tjänstgöring, det vill säga efter att du gjort din utbildning och genomför din tjänstgöring under förtidsröstningen och/eller på valdagen (både dagen och kvällen).

 

Ersättning för valet 2022

Ordförande i valdistrikt                      4 000 kronor

Vice ordförande i valdistrikt               3 400 kronor

Röstmottagare                                   3 200 kronor

Reserv                                               825 kronor* (3 200 kronor vid inträde som röstmottagare)

Förtidsröstning lördag/söndag          400 kr/tim.

Förtidsröstning vardag                      200 kr/tim.

Extra rösträknare valdagen               350 kr/tim.

Arvodena inkluderar semesterlön, semesterersättning, ersättning för utbildning samt kostnadsersättning. Beslut för 2022 arvode hittar du här.

*För att arvode ska utbetalas måste du svara i telefonen om vi ringer på valdagens morgon.

 

Om allmänna val i Sverige 

Det är Sveriges kommuner som ansvarar för det praktiska genomförandet av de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Valen äger rum vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Det är valnämnden i kommunen som är den ansvariga lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att se till att det finns röstmottagare på plats i kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler. 

 

Anmäla intresse eller bekräfta erbjuden placering

Om du inte tjänstgjorde som röstmottagare i tidigare val 2018 eller 2019 ska du fylla i en "Intresseanmälan" från menyn ovan. Placering av nya röstmottagare startar under våren 2022 och pågår ända fram till valdagen med löpande besked till dig som anmält intresse, men vi ser gärna att du skickar in din intresseanmälan så snart som möjligt!

Om du har medverkat i tidigare val och har fått en förfrågan om att delta även i detta val bekräftar du att du vill medverka på fliken "Min placering" ovan.

Kontrollera dina kontaktuppgifter och gör eventuella ändringar på "Min sida" med bankID.

Du kan kontakta oss på val2022@kungsbacka.se  om du vill veta mer.

 

Har du frågor?

Kontakta Valnämndens kansli

Stadshuset
434 81 Kungsbacka

E-post: val2022@kungsbacka.se

Telefonnummer: 0300 83 80 08

Relaterade länkar

Valmyndighetens hemsida

Valmyndighetens frågeforum

Valnämnden Kungsbacka kommun