Kungsbacka

Välkommen till Valnämndens kanslis rekryteringssida för röstmottagare i Kungsbacka kommun

Vill du vara en av ca 300 röstmottagare som gör det möjligt för väljare i Kungsbacka kommun att utöva sin demokratiska rättighet – att kunna rösta i fria, hemliga och direkta val?

När intresseanmälan är öppen hittar du fliken Intresseanmälan i menyn högst upp på denna webbsida. Där kan du anmäla intresse att arbeta som röstmottagare.

Om allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val. 

I din kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

 

Inför tjänstgöring som röstmottagare i Kungsbacka kommun 

 

Uppdraget som röstmottagare
Inför val delas Kungsbacka kommun in i olika valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal där det jobbar ca 6 röstmottagare, beroende på hur många väljare som finns i valdistriktet. Dessa har olika roller i vallokalen: en är förordnad som ordförande och en som vice ordförande, resterande är förordnade som röstmottagare. Ordförande och vice ordförande leder arbetet i vallokalen. Det är myndighetsutövning att jobba som röstmottagare och det är röstmottagarna som svarar för ordning i och intill vallokalen. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad och stresstålig, samt ställer höga krav på noggrannhet och tålamod. Du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt. 

På valdagen tjänstgör du från ca klockan 07.00 tills dess att alla röster är räknade, vilket kan bli sent på kvällen och inpå natten. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning kl. 20.00 granska och räkna rösterna och därefter ska lokalen återställas.

 

Tjänstgöring som röstmottagare under förtidsröstningen

Under förtidsröstningen tjänstgör minimum 2 röstmottagare i varje förtidsröstningslokal. Antalet tjänstgörande beror på röstmottagningens öppettider och läge. 

Under förtidsröstningen tjänstgör du från 30 minuter innan röstmottagningen öppnar. Du ställer då iordning i lokalen. Efter röstmottagningen är avslutad ska lokalen återställas och förtidsrösterna överlämnas av två personer till valkansliet. Vid tjänstgöring i vissa förtidsröstningslokaler krävs tillgång till bil. 

 

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du: 

  • Har fyllt 18 år senast valdagen
  • Talar, läser och skriver god svenska
  • Kan räkna (valsedlar)
  • Är stresstålig 
  • Är serviceinriktad och noggrann 
  • Inte står på lista i Kungsbacka, dvs. inte kandiderar för ett parti i Kungsbacka kommun

 
Ersättning och utbildning

Som ersättning för arbetet som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. Ingen ytterligare ersättning utgår för utbildningstillfället och det skattepliktiga arvodet betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring, dvs. deltagande i kursen och tjänstgöring under förtidsröstningen/på valdagen (både dagen och kvällen).

Fastställd ersättning för valet 2022

Ordförande i valdistrikt              4 000 kronor
Vice ordförande i valdistrikt       3 400 kronor
Röstmottagare                           3 200 kronor 
Reserv                                       825 (3 200) kronor
Förtidsröstning lördag/söndag   400kr/tim.
Förtidsröstning vardag               200 kr/tim.
Extra rösträknare valdagen        350 kr/tim.

De fastställda arvodena inkluderar semesterlön, semesterersättning, 
ersättning för utbildning samt kostnadsersättning.

 

Kontaktuppgifter:

Valnämndens kansli
Stadshuset
434 81 Kungsbacka
E-post: val2022@kungsbacka.se
 

Externa länkar

Valmyndighetens hemsida

Valmyndighetens frågeforum

Valnämnden Kungsbacka kommun